Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisi Başladı

Eklenme Tarihi: 08/11/2022

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ilki 1962 yılında düzenlenen Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi etkinliklerinin on sekizincisi 7 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Yerleşkesinde başladı.

Kongrenin açılış konuşmaları, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ayşen Ergin de açılışta çağrılı konuşmacı olarak, “2023’e Doğru Vizyon-Cumhuriyetin 100. Yılında İnşaat Mühendisliği Tarihi Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeni Ufuklar” başlıklı konuşmasını yaptı.

Taner Yüzgeç konuşmasına, Kongrenin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere, çağrılı konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Yüzgeç, Teknik Kongrenin yeniden yapılması fikrini ortaya atıp, büyük bir istek ve özveri ile Yürütme Kurulunda çalışan Levent Darı’yı anarak, “4 Kasım 2021’de kaybettiğimiz Levent Darı dostumuz bugün aramızda olmasa bile onun çalışmalarını başlattığı Teknik Kongrenin gerçekleşiyor olması, onun bu örgüt içerisinde hala yaşadığını ve yaşayacağını göstermektedir. Yönetim Kurulu olarak iyi bir mühendis, iyi bir yönetici ve iyi bir arkadaşı kaybetmiş olmanın hüznünü hala yaşıyoruz. O’nu saygıyla, minnetle ve çok büyük bir özlemle anıyorum” dedi.

Teknik Kongrenin geçmişinden ve öneminden söz eden Yüzgeç, Yönetim Kurulu olarak, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi ve bunun yaratacağı olumsuz sonuçları değerlendirerek İnşaat Mühendisliği genelindeki bilimsel çalışmaların sunulabileceği ve ayrıca eğitim ve meslek yaşamıyla ilgili konuların ele alınabileceği genel bir platform olan Teknik Kongreyi yeniden düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Kamuoyunda İzmir Depremi olarak bilinen Sisam depreminin 2. yıl dönümünde, deprem sonrası kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporuna göre envanter çalışmasının, riskli bina tespitinin yöntemi bile çıkarılmadığını belirten Yüzgeç, 18 yıl önce, 2004’te gerçekleştirilen Teknik Kongre’de bilimsel bir yöntemle bina tespit ve değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağının tartışılıp değerlendirildiğini vurguladı. Mühendisliğin niteliğinin artırılmasının, yetki ve sorumluluk kargaşasının sonlandırılmasının, mühendislikte yetkinleşmenin bu yetkinlik düzeylerine göre belgelendirmenin ve bu belgelendirmenin sonucuna göre de yetki ve sorumluluk verilmesinin gerekliliğini geçmişte ifade ettiklerini aktaran Yüzgeç, “Bu gereklilikler sadece bizler tarafından değil, 2012 yılına kadar devlet kurumlarının ürettiği bütün plan, rapor ve benzeri dokümanlarda ifade edilmekteydi. Gelinen nokta ne yazık ki başlangıç noktasından bir adım ilerisi değildir. Fizikte “İş” Kuvvet x Yol olarak formüle edilmektedir. Harcanan efor ne olursa olsun alınan yol sıfır ise bir iş yapmış sayılmıyorsunuz” dedi.

“Hak ve yetkilerini kısıtlayıp tırpanladıkları, ekonomik olarak çökertmeye çalıştıkları yetmezmiş gibi her birkaç yılda bir yasa değişikliğini gündeme getirerek etkisizleştirilmek istemektedirler” diyen Yüzgeç, TMMOB ve bağlı Odalarının bilimden ve toplumdan yana olan niteliğini ancak ve ancak üzerinde hiyerarşik baskı kurarak adeta Bakanlığın hiyerarşik bir altı haline getirerek yok edebileceğini bilen iktidarın, bir kez daha yasa değişikliğini tartışma konusu yaptığını belirtti. Yüzgeç, “Bugün yapılmak istenen, bilim ve tekniği kamunun yararına sunan TMMOB ve diğer akademik meslek birliklerini parçalama, kamusal görevlerini ve bağımsızlığını zedeleyerek iktidara bağımlı kılma çabasıdır. İnanıyoruz ki, her ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar gücünü üyesinden ve toplumdan alan ve 68 yıllık bir birikime sahip olan kurumlarımıza karşı besledikleri emellerinde başarılı olamayacaklardır. Türkiye Barolar Birliğinde yaşadıkları başarısızlık bunun en somut örneğidir. Yapılan araştırmalarda toplumdaki güvenilirliği Cumhurbaşkanlığından, Meclisten, Yargı Organlarından, YÖK’ten daha fazla olan kurumlarımızın dağıtılması sanıldığı kadar kolay olmayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de konuşmasında, 18. Teknik Kongre ve Sergisi kapsamında, İnşaat Mühendisliği mesleğinin toplumda yarattığı etkiler ile mesleği etkileyen unsurların teknik ve yönetsel boyutlarıyla tartışılacağını, İnşaat Mühendisliği faaliyetlerinin disiplin içi ve disiplinler arası planlama, tasarım, uygulama ve işletim alanlarındaki akademik ve profesyonel birikimlerini yansıtan farklı bakış açılarının, İnşaat Mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere tüm katılımcılarla düzenlenecek etkinliklerde paylaşılmaya çalışıldığını belirterek, “İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmelerin, kamu yararını da ön planda tutacak şekilde yaygınlaşmasını sağlamak için üniversite ve sonrasında eğitim faaliyetleri arasında bütünlük sağlamak 18. Teknik Kongre ve Sergisi’nin temel amaçları arasındadır” dedi.

Ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri, değişimleri, değinilen ve öncelikli konuları, deneyim ve birikimleri ortak bir bilgi havuzunda toplama amacı ile Kongre hazırlıklarını yapan Yürütme Kurulunun, farklı yoğunlukta gerçekleştirilecek bir program oluşturmaya çalıştığını kaydeden Yalçıner, “Etkin ve kapsamlı bir mesleki buluşma gerçekleştirme çabası süresince bizlerle birlikte olan Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Levent Darı ve 48. Dönem Kıyı ve Deniz Uzmanlık Kurulu üyemiz Prof. Dr. Adnan Akyarlı’nın kaybı büyük üzüntümüzdür” dedi.

Yalçıner sözlerini, “İleriye dönük süreklilik sağlayacak adımlar ve ortak tartışma platformlarında dinamizm kazanacak mesleki atılımlar gerçekleştirmesi dileği ile 18. Teknik Kongre ve Sergisine katılan tüm meslektaşlara ve ilgililere saygılarımızı sunarız” diyerek tamamladı.

Prof. Dr. Ayşen Ergin konuşmasında, mühendislik eserlerinin, hızla gelişen ve değişen toplumsal yaşamın farklılaşan gereksinmelerine cevap veren temel ürünler olduğunu, bilimsel bulgularla yaratılan ve üretime uygulanan teknoloji ve bu gücü elinde tutan mühendislerin, endüstri devrimine öncülük yaptığını, yüzyıllar boyu bilim teknoloji ve üretim sürecinde, doğal olarak toplumsal değişimlerde sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Mühendisliğin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki gelişim süreçlerinden söz eden Ergin, Anayasa ve TMMOB Yasası ile yönetmeliklerin çizdiği çerçevede İnşaat Mühendisleri Odası’nın görev ve sorumluluklarına değindi. Ülkemizde ekonomik gelişmenin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü yatırımlarının kamu ve özel ülke yatırımlarının en büyük bölümünü oluşturmasının İMO’nun sorumluluklarını çok büyük ölçüde artırdığını belirten Ergin, “İMO bu sorumluluğunu   yayınlar, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, meslek içi sürekli eğitim kursları, tartışma platformları açık oturumlar, söyleşiler gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek yerine getirmektedir. İMO'nun 1962 yılından itibaren düzenlediği ’Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi 'etkinliği ilgili uzmanların, bilim insanlarının kamu ve özel sektörün, yerel yönetimlerin, ilgili kuruluşlarının bir araya geldiği çok önemli bir etkinliktir” dedi.

Ergin, Yetkin Mühendislik ve Referans Belgesi süreçlerinden bahsederek, “’Bir inşaat mühendisi meslek hayatı boyunca kendini geliştirmek adına hiçbir çabası olmasa dahi mesleğini yapma hakkına sahip olabilmesi' sorgulanmalıdır” dedi.

Toplumsal süreçleri ve dinamiğini yönlendirecek bilimsel gücün temel elemanının doğal olarak insan olduğunu vurgulayan Ergin, İnşaat Sektörüne odaklanarak yapılacak değerlendirmede ise eğitilmiş insan gücünün en temel elemanının İnşaat Mühendisi olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından çekilen toplu fotoğraftan sonra Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisinin ilk oturumu, Prof. Dr. Erkan Özer ve Doç. Dr. Cüneyt Vatansever’in oturum başkanlığında çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Oral Büyüköztürk’ün “Structural Sensing and Concrete Innovations for Resilience and Sustainability (Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik İçin Yapısal Algılama ve Somut Yenilikler)” sunumuyla başladı.

Kongreye; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 2. Başkanı Nusret Suna, Sekreter Üyesi Özer Akkuş, Sayman Üyesi Jale Alel, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülsun Parlar, Tansel Önal ve Veysel Özkan, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Özgür Topçu, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul ve Şube Yöneticileri ile çok sayıda inşaat mühendisi ve inşaat mühendisliği öğrencisi katıldı.

7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan 18. Teknik Kongre ve Sergisi kapsamında, İnşaat Mühendisliği mesleğinin toplumda yarattığı etkilerle mesleği etkileyen unsurlar teknik ve yönetsel boyutlarıyla tartışılacak.

Kongre tk18.imo.org.tr adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in yaptığı konuşma metni için tıklayınız.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpgTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası